Kisah Orang-orang Soleh. (1)

Sudah sebulan daku meneruskan  kembara.

Jalan masih berliku, penghujung perjalanan masih belum tahu.

Sebegitupun, dalam mencari jalan mengenal dan mendambakan cinta dan redha Allah s.w.t,

Semoga sentiasa dalam petunjuk dan jala;n yang lurus.

Beroleh rahmat dan bimbingan dari-Nya,

Bagi menambah amal,

Mengislah diri agar menjadi lebih baik (atas keizinan-Nya)

dan yakin akan segala janji pilihan Allah s.w.t

*****************************

Cuba berdepan dengan isu zuhud.

Menilai di mana letaknya nilai zuhud.

Pakaian?

Tingkah laku?

Kemiskinan?

Ingin tahu lebih lanjut, daku bawakan dua tiga kisah dari orang-orang soleh sebagai renungan agar sama-sama memahami di mana sebenarnya nilai zuhud.

InsyaAllah

(pernah dibentangkan suatu ketika dahulu mengenai istilah ini dalam suatu nukilan. Boleh ‘belek’ kembali sebagai pencerahan.)

Sufyan ats-Tsauri datang ke rumah Imam Ja’afar as- Shadiq. Didapati Imam mengenakan pakaian yang indah serba putih.

“ini bukanlah pakaian tuan. Tuan tidak sepatutnya memakai pakaian penuh perhiasan dunia yang fana’ ini. Sesungguhnya tuan sentiasa hidup zuhud dan menghiasi diri dengan takwa.

Imam Ja’afar menyahut: “dengarkanlah perkataanku ini. Sesungguhnya bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat, jika kamu mati dalam berpegang kepada sunnah dan kebenaran dan tidak mati dlam keadaan berbuat bid’ah. Mungkin benar terlintas di hatimu kesederhanaan Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu.”

“Ketahuilah bahawa Rasulullah itu hidup di zaman yang gersang. Tetapi, apabila dunia sudah dihidangkan kepada manusia, maka yang lebih berhak ke atasnya ialah orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir.”

“Wahai Tsauri, apakah yang engkau ingkari padaku? Demi Allah, sesungguhnya sekalipun aku berpakaian  mewah seperti yang engkau lihat, namun sejak aku dewasa, pagi atau petang, bila sahaja hartaku terdapat sesuatu yang harus aku berikan pasti aku akan berikan kepada seseorang.”

Lalu keluarlah Sufyan dari rumah Imam tanpa sepatah kata apapun.Berikutnya, datang pula sekelompok orang yang zuhud dan mengajak manusia mengikuti jejak mereka, hidup dalam kesengsaraan.

Mereka berkata kepada Imam: “sahabatku Tsauri telah kehabisan alasan.”

“Kalian mempunyai alasan? Kemukakanlah,” seru Imam Ja’afar.

Berkatalah mereka, “alasan kami adalah kesimpulan dari ayat al-Qur’an. Allah menceritakan tentang sekumpulan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Namun, mereka mengutamakan kaum muhajirin walaupun mereka sendiri dalam kesusahan. Barangsiapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Di ayat lain Allah berfirman: dan mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan dengan makanan yang mereka sukai.”

Kemudian berdirilah salah seorang di antara mereka dan berkata: “aku sama sekali tidak melihat engkau zuhud dalam soal makanan yang baik tetapi engkau mematahkan manusia zuhud dalam harta mereka, sehingga engkau bersenang-senang dengan harta itu.”

Lalu Imam Ja’afar berkata: “Tinggalkanlah apa yang tidak bermanfaat. Katakanlah kepadaku, apakah kalian mengetahui ada nasikh-nasikh dan ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam al-Qur’an, yang dalam hal itu banyak sekali ummat yang tersesat dan celaka?”

Sambung beliau lagi: “Dari sinilah kamu ditimpa bencana. Adapun yang kalian sebutkan kepadaku itu tentang ayat al-Qur’an yang menceritakan tentang kebaikan perlakuan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Sememangnya itu merupakan perkara yang baik, tetapi itu merupakan hal yang mubah.”

“Ketika itu, mereka (orang ansar) tidak dilarang melakukannya, malah mereka mendapat ganjaran daripada Allah akannya. Hal ini kerana Allah menyuruh dengan suruhan yang dikerjakan, maka suruhan Allah itu merupakan nasikh (penghapus)dari perbuatan mereka. Sedangkan larangan-Nya merupakan petunjuk bagi orang yang beriman. Maksudnya agar mereka berserta keluarga mereka tidak ditimpa bencana, ketika ada di antara mereka anak-anak yang masih kecil dan lemah serta orang-orang tua yang menahan kelaparan.”

“Seandainya aku bersedekah sepotong roti, padahal aku  tidak mempunyai roti ketika itu, maka mereka akan binasa kelaparan. Oleh yang demikian Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa yang ingin menafkahkan kurma, roti, dinar, atau dirham yang dimiliknya, maka yang paling utama untuk diberik nafkah ialah kedua  orang tuanya dan kedua: dirinya sendiri berserta orang yang menjadi tanggungangnya. Yang ketiga: para kerabat dan saudaranya yang mukmin. Yang keempat: untuk kepentingan di jalan Allah. Itulah nafkah yang mendapat pahala terbaik.”

“Ketika Rasulullah mendengar salah seorang penduduk Madinah menafkahkan segala hartanya menjelang kematiannya, padahal beliau mempunyai anak yang masih kecil, baginda berkata: ‘seandainya kalian memberitahu kepadaku (terlebih dahulu), tidak akan dibiarkan kalian menguburkannya di tanah perkuburan umat Islam. Dia telah menjadikan anaknya terlantar dan meminta-minta.”

Imam menyambung lagi: “Ayah saya, al-Baqir memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah s.a.w pernah bersabda: ‘Orang yang pertama kali patut kalian beri ialah orang yang terdekat, kemudian terdekat.”

“Selain dari itu, al-Qur’an pun menolak perkataan kalian dan melarang perbuatan kalian. Allah s.w.t berfirman: ‘Dan orang-orang yang membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan. Pembelanjaan yang baik ialah pembelanjaan pertengahan.’ Pada ayat yang lain: ‘ sesungguhnya Aku tidak menyukai kepda orang-orang yang berlebihan.”

“Jadi, Allah melarang kaum muslimin untuk berlebih-lebihan dan berlaku kikir. Allah tidak membenarkan seseorang menafkahkan seluruh kekayaannya, sementara dia berdoa kepada Allah agar diberi rezeki. Allah tidak akan mengabulkan doanya! Seusai dengan hadith Nabi menyatakan: “sesungguhnya ada beberapa golongan umatku yang tidak dikabulkan doanya, iaitu:

Orang yang mendoakan keburukan orang tuanya.

Orang yang mendoakan keburukan orang pemiutang. Penghutang itu mengambil harta si pemituang, tidak mahu menulis dan tidak mahu menjadi saksi.

Orang yang mendoakan keburukan buat isterinya, sedangkan Allah telah menyerahkan nasib wanita itu kepadanya.

Orang yang duduk bermalas-malasan dalam rumah sambil memohon rezeki tanpa melakukan sebarang usaha. Allah s.w.t. berfirman:

“Hai hamba-Ku, bukankah Aku menunjukkan jalan kepadamu buat mencari rezeki dan berusaha dnegfna anggota tubuh yang sihat, sehingga kamu tidak tercela di hadapan-Ku dalam meminta kurnia. Agar kamu menunaikan perintah-Ku, dan kamu tidak menjadi beban atas keluargamu.”

“Selanjutnya, jika Aku mengkehendaki, maka Aku beri rezeki kepadamu, dan jika Aku tidak mengkehendaki, maka Aku tidak memberikan rezeki kepadamu, agar kamu tidak tercela di sisi-Ku.

Orang yang dikurniakan Allah harta yang banyak kemudian menafkahkan seluruh hartanya itu. Lalu ia berdoa kepada Allah memohon rezeki lagi, memberimu rezeki yang luas? Sehingga Allah berfirman: Bukankah Aku telah memberimu rezeki yang luas? Mengapakah engkau tidak berjimat dengan hartamu sebagaimana Aku perintahkan, dan mengapa kamu berlebih-lebihan padahal yang demikian Aku larang?

Orang yang berdoa padahal dia memutuskan silaturrahim.

“Sesungguhnya Allah telah mengajarkan Nabi-Nya, Muhammad s.a.w sebagaimana seharusnya membelanjakan harta. Pernah baginda menafkahkan sejumlah emas. Kerana tidak senang ada emas barang sedikit pun di rumahnya, maka dalam sehari itu baginda menyedekahkan semua emas yang ada padanya. Pada hari berikutnya, beliau didatangi oleh orang yang hendak memohon pertolongan, ternyata tidak ada sesuatu pun yang dapat diberikan kepadanya.

Kerana itu amat sedihlah hari Rasulullah s.a.w. Ketika itu turunlah ayat: “Dan janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan pula kau terlalu menghulurkannya. Nanti kamu akan tercela dan menyesal.”

“Ketika Abu Bakar dalam nazak menjelang wafatnya, beliau diminta supaya berwasiat, maka lebiau berkata: “Saya berwasiat seperlima hartaku, dan seperlima adalah banyak. Sesungguhnya Allah redha dengan seperlima.”

“Abu Bakar mewasiatkan seperlima hartanya, meskipun beliau berkemampuan untuk berwasiat sepertiga. Sekiranya Abu Bakar berpendapat berwasiat sepertiga itu lebih baik, nescaya itulah yang beliau akan lakukan.”

Begitu juga yang berlaku kepada Abu Dzar dan Salman al-Farisi yang terkenal dengan kezuhudan dan sifat wara’. Setiap kali Salman mengambil bayarannya, dia selalu menyisihkan makanan untuk satu tahun, disimpan sampai datang bayaran berikutnya. Melihat keadaan itu, seorang sahabat bertanya,
Hai Abu Abdillah, engkau adalah orang yang zuhud. Tetapi mengapakah berlaku sedemikian? Padahal engkau tidak tahu apakah mati  pada hari ini atau esok hari.”

“Maka, Salman menjawab: ‘Mengapakah kamu mengharapkan segera waktu kematian? Apakah kamu tidak mengerti tiap-tiap jiwa itu ada sepertiga bahagian, sehingga jika sedang ditimpa kesusahan hidup maka dia boleh menyandarkan diri kepadanya. Jika kehidupannya lapang, dia akan tenang.”

“Adapun Abu Dzar, dia mempunyai banyak unta dan kibasy, Jika ada di antara keluarganya yang menginginkan daging  sedang ditimpa kesulitan hidup, dia akan  perah susunya dan dia potong binatang itu, dan kemudiannya daging tersebut dibahagikan. Dia mengambil bahagiannya sebagaimana bahagian untuk orang yang lain, dan tidak lebih banyak daripada mereka.”

“Maka, siapakah yang lebih mengaku dirinya zuhud daripada mereka, padahal Rasulullah menyenangi sifat dan keadaan mereka?”

“Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya saya pernah mendengar ayah saya meriwayatkan dari datukku, bahawa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

“Tidaklah aku hairan terhadap sesuatu melebihi kehairananku terhadap seseorang mukmin. Jika ditimpa musibah di dunia ini, hal itu merupakan kebaikan baginya, Dan jika dia dikurniakan kebaikan di dunia ini, itu juga merupakan kebaikan baginya. Apa pun yang ditentukan oleh Allah adalah merupakan kebaikan kepadanya.”

“Jadi, kebaikan dan kebahagiaan seseorang bukanlah terletak pada kekayaan atau kepapaannya, melainkan bergantung kepada iman dan akidahnya. Kerana kewajipan mesti dilakukan, baik dalam keadaan kaya atau miskin.Sungguh aneh, ada mukmin yang menyengsarakan dirinya, dengan keyakinan bahawa kesengsaraan itu merupakan kebahagiaan dan kebaikan baginya.”

Imam berkata lagi: “ Tidakkah kamu ketahui, bahawa sesungguhnya seorang hakim itu telah berlaku zalim apabila dia mengharuskan seseorang memberi nafkah kepada isterinya, padahal orang itu sudah mengatakan, ‘saya ini seorang zahid, yang tak punya apa-apa.’ Kalau kalian katakan hakim itu zalim, bererti kalian menganiaya sesama orang Islam dan mengada-adakan. Tetapi sekiranya kalian berkata hakim itu adil, maka kalian memusuhi diri sendiri.”

“Dan ketahuilah, sekiranya seluruh manusia seperti kalian dalam berzuhud, tidak peduli sama sekali akan harta dunia, maka siapakah pula yang akan menerima sedekah sekiranya seseorang itu perlu bayar sumpah kaffarah atau nazar?Kepada siapakah zakat unta, kambing, lembu dan lain-lain akan diberikan? Kepada siapa pula zkaat emas, perak, buah-buahan dan segala harta zakat akan dibayarkan?”

“Seandainya Islam menjadikan dunia ini tetap kesengsaraan dan kepapaan hidup, atau berpaling dari segala jenis kesenangan, atau penjara kemiskinan, di manakah pula harus  manusia tinggal di dalamnya? Orang fakir dan miskin telah mencapai apa yang telah dicita-citakan dalam Islam, maka adakh kita diwajibkan lagi memberi zakat kepada mereka? Tentunya tidak perlu lagi mereka menerima apa-apa jenis pemberian.”

“Jika dunia ini dikehendaki sebagaimana kalian katakan, maka tidak boleh ada seseorang yang menyimpan harta bendanya. Apa yang dimiliki seseorang haruslah dicampakkan, walaupun dia sedang kesempitan.Buruklah situasi ummat ini kerana kalian membawa ummat ini kebutaan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah.”

“Kalian menolak hadith yang tidak bersesuaian dengan jalan hidup kalian. Hal  ini merupakan suatu kejahilan. Kalian tidak memikirkan ayat-ayat al-Qur’an dan merenungi kehebatan-kehebatan yang terkandung di dalamnya.

“Kalian tidak membezakan ayat nasikh dan mansukh di dalam al-Qur’an sebagaimana kalian tidak membezakan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kalian telah mengcampur-adukkan antara perintah dan larangan Allah.”

“Ingatlah akan kisah Nabi Sulaiman bin Daud ketika memohon ke hadrat Allah agar dikurniakan kerajaan tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahnya, Allah tetap memakbulkan permintaan itu. Sedangkan kita tahu bahawa nabi Sulaiman ialah menyeru dan pelaksana kebenaran. Ternyata Allah tidak mencela perbuatanya. Sampai sekarang pun, tidak ada seorang mukmin yang menyalahkan sikapnya.

“Kenangilah pula riwayat Nabi Yusuf a.s. Pernah beliau berkata keapda raja Mesir: ‘jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku ialah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.’ Ketika beliau memgang jawatan itu, datanglah masa keburukan, sehingga ramai penduduk negara tetangga datang ke kerajaan nabi Yusuf untk mendapatkan makanan daripadanya. Lihat, walaupun beliau seorang penyeru dan perlaksana kebenaran, tidak ada seorang pun yang mengkritik tindakannya.”

“Perhatikanlah pula bagaimana al-Qur’an memuatkan kisah Dzul-Qarnain, seorang hamba yang mencintai Alalh dan Allah pun cinta akannya. Allah telah menjadikan dia sebagai penguasa kerajaan yang sangat luas. Dia adalah penyeru dan perlaksana kebenaran, dan tidak kita jumpai seseorang yang mencelanya.”

Oleh sebab itu, hendaklah kalian berperangai dengan perangai Allha. Penuhilah perintahnya dan jauhlilah larangan-Nya. Apa-apa yang masih samar bagimu tinggalkanlah selagi kamu tidak mempunyai pengetahuan akannya. Kembalikanlah ilmu kepada ahlinya, nescaya kalian akan diberikan pahala dan diampuni oelh Allah. Pelajarilah ilmu tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur’an dan ayat-ayat muhkamat serta mutasyabihat.

“apa yang dihalalkan oleh Allah, sesungguhnya akan menjadikan kamu lebih dekat dengan Allah dan menjauhkan kamu daripada kejahilan. Biarkanlah kejahilan kamu kembali kepada pemiliknya, sesungguhnya orang-orang bodoh itu banyak, sedangkan orang-orang berilmu itu sedikit. Allah berfirman: “dan tiap-tiap orang berilmu itu ada lagi yang Maha Mengetahui.”

 

– musafir, journey, kembara…. in progress….

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: