Daily Archives: 28 April 2014

Nilai seorang sahabat.

Setiap orang mempunyai pilihan, setiap orang mempunyai kelebihan, dan setiap manusia diberikan kemampuan. Tidak semuanya sama dan tiada yang sama juga pada nilainya.

Sebegitupun kemampuan, kelebihan dan pilihan ini diberikan, tidak sesekali dibolehkan manusia memilih, atau dilebihkan atau diberi kemampuan pada agama. Agama tetap tertakluk pada keperibadian manusia. Maknanya, setiap manusia mampu dan boleh melakukannya berdasarkan kemampuan yang ada. Tidak kira kecil atau besar, sakit atau sihat, muda atau tua semuanya orang mampu buat dalam mengusahakan perkara agamanya.

Continue reading →